The Ill Ebbing Rain - Dream Weaver

coach göteborg

Min dotter gick till en riktigt bra coach i göteborg, när hon bodde där, som hon var mycket nöjd med. Coachen hjälpte henne att fokusera på vad som var viktigt för henne och att arbeta fram en handlingsplan så hon skulle kunna nå sina mål ett efter ett. Att tala med en coach kan få ens huvud att klarna när det gäller fokus i livet, och vad som är värt att lägga energi på. En coach kan agera samtalspartner i många olika sammanhang och det är kunden eller klienten som väljer vad som ska stå i fokus för samtalen.