The Ill Ebbing Rain - Dream Weaver

konferenslokal göteborg

Mycket kan hända i en konferenslokal i Göteborg. Det kan fattas stora och små beslut, läggas upp budget och planeras nya projekt för framtiden. Ska det bli expansion eller konsolidering? Hur kan man spara på utgifterna utan att fördenskull ge avkall på kvaliteten? Hur stor personal behöver företaget framöver och vem ska sköta vad? Hur kan man svetsa samman arbetslaget bättre? Och hur kan man får personalen att arbeta effektivare men samtidigt må bättre och orka mer? Hur har det gått med uppföljningen från förra konferensen? Vad behöver arbetas vidare med och vad kan ses som avslutat?